Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9001:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 9000-serien beskriver hur man bygger upp ett ledningssystem för kvalitet. ISO 9001 anger krav på ett ledningssystem för kvalitet i de fall en organisation a) behöver visa sin förmåga att ständigt tillhandahålla produkter som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav och b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att systemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att ständigt förbättra systemet och att den säkerställer att krav från kunder och tillämpliga författningskrav uppfylls. Anm.I denna standard används termen "produkt" endast på sådan produkt som är avsedd för eller efterfrågad av en kund.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)

Artikelnummer: STD-29309

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-12-15

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-EN ISO 9003 , SS-EN ISO 9001 , SS-EN ISO 9002

Ersätts av: SS-EN ISO 9001:2008