Ljus och belysning för arbetsplatser inomhus

Här hittar du information och nyheter om SIS projekt i samarbete med Energimyndigheten att ta fram en ny utgåva av Europastandarden för ljus och belysning på arbetsplatser inomhus.

Tre medarbetare sitter i SIS konferensyta

Vad innebär SIS-projektet?

Utöver ökat svenskt deltagande ska projektet säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning i arbetet med den nya utgåvan av den europiska standarden för ljus och belysning på arbetsplatser inomhus SS-EN (SS-EN 12464-1). Detta innefattar utöver god ljus- och belysningskvalitet också energiprestanda.

Vilka deltar?

Projektgruppen består av deltagarna i SIS arbetsgrupp för Ljus och belysning i den tekniska kommittén för ergonomi (SIS/TK 380). Det är öppet för alla att delta. Är du intresserad kan du anmäla ditt intresse till roger.nilsson@sis.se.

Tidsplan

  • juli till oktober 2019 – remissperiod
  • hela 2020 - synpunkter på remissen bearbetas
  • början 2021 – slutomröstning på standarden
  • slutet 2021 – standarden publiceras och översätts till svenska
  • hela 2022 - kommunicering av nyheter och innehåll i nya utgåvan
  • december 2022 – projektet avslutas

Filmer om projektet

Har du en fråga?

Här kan du ställa frågor kring projektet och den kommande, nya utgåvan av standarden SS-EN 12464-1. Vill du kanske veta mer om diskussionerna kring nya krav? Eller standardens nya delar kring ljusets icke-visuella effekter? Det är experterna i arbetsgruppen SIS/TK 380/AG 3 hos SIS som samlar in och besvarar frågorna. Längst ner på denna sida kan du ställa en fråga - till frågeformuläret. 

Frågor och svar

Skicka in en fråga här eller se svar på vanliga frågor.


Projektet drivs av SIS med stöd från Energimyndigheten.

Ny utgåva av SS-EN 12464–1: 2021

Nu finns den nya reviderade utgåvan av SS-EN 12464–1: 2021 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus. 

Här hittar du en sammanfattning av de viktigaste nyheterna i den nya utgåvan.

Nyheter

Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss gärna.

rogern.png

Roger Nilsson, projektledare SIS
roger.nilsson@sis.se
08-5555 2030

Tommy Govén - Foto 2021.jpg

Tommy Govén, expert i EELYS-projektet samt deltagare i arbetsgruppen SIS/TK 380/AG3. 

Kontakta Tommy per mail