Nyhet · 2019-10-28

Förlängning

Totalt kom det in 542 kommentarer från 13 länder på remissen på nya utgåvan av standarden "SS-EN 12464-1 Ljus och belysning arbetsplatser inomhus". Av dessa kom 55 stycken från Sverige.

Nästa steg är nu att den europeiska arbetsgruppen som ansvarar för att skriva den nya utgåvan (CEN/TC 169/WG 02 "Lighting of work places”) ska hantera och besluta kring alla kommentarer och de börjar göra detta på ett möte i Berlin i december på vilket vi kommer ha svensk närvaro i form av Tommy Govén och Klas Rejgård från Fagerhults belysning. När det är klart, vilket ska vara senast i höst nästa år, kommer ett nytt utkast vara klart för ännu en röstningsomgång.

Eftersom det inkom så många kommentarer beslutades nyligen att förlänga utvecklingstiden av den nya utgåvan av standarden med nio månader. Det leder till att måldatum för publicering av den nya utgåvan, som var våren 2021, skjuts fram till slutet av 2021. Denna förlängning påverkar inte tisdamen för samarbetsprojektet mellan SIS och Energimyndigheten inom ramen för dess EELYS-program eftersom slutdatum för det projektet är sista december 2021.