Nyhet · 2022-05-16

Nya utgåvan av 12464-1 publicerad!

Under hösten 2021 färdigställdes den nya utgåvan av SS-EN 12464-1:2021 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus. På Luciadagen – Ljusets dag – publicerades standarden som ett tvåspråkigt dokument.

Hösten 2021 kom den nya versionen av EN 12464-1:2021 Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places i den engelska versionen från CEN. Här i Sverige vidtog då arbetet med att forma den svenska översättningen. Detta arbete har slutförts av deltagarna i SIS arbetsgruppen för Ljus och belysning, och den 2022-12-13 fastställdes SS-EN 12464-1:2021 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus som gällande svensk standard. För att underlätta för användare av standarden har både den svenska och den engelska texten publicerats i samma dokument. Detta gör det möjligt att direkt jämföra med den engelska originaltexten för de fall detta behövs. Intresset för denna nya 2021 års utgåva av standarden har varit stort, och i början av 2022 beräknas den nya utgåva fyra av branschens handbok Ljus och rum vara tillgänglig.