Nyhet · 2018-12-17

Snart remiss för SS-EN 12464-1

Arbetet med den nya utgåvan av den europeiska standarden "SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Arbetsplatser inomhus" fortsätter enligt plan och i ett högt tempo. Gruppen träffades precis i Wien och två deltagare från den svenska projektgruppen – Tommy Govén och Klas Rejgård – deltog och mötet lyckades mer eller mindre bli klart med den sista versionen av det utkast som snart ska skickas ut på remiss.

-Vi hade ett bra möte i Wien och vi hann med att kvarvarande frågor för att kunna göra klart förfrågningsunderlaget för standarden. Vi fick i stort sett igenom alla de svenska kommentarerna, säger Tommy Govén som är den svenska arbetsgruppen huvudexpert.

Enligt projektets tidsplan ska förberedelserna för remissförfarandet börja någon gång tidig vår 2019 och det ser nu alltså väldigt lovande ut att denna tidsplan kommer att hålla. Det huvudsakliga syftet med mötet i Wien var att färdigställa textmassorna i utkastet av den nya utgåvan med tillhörande bilagor och tabellverk.

Sverige har varit drivande för att, bland annat, få in ett nytt kapitel i standarden som fokuserar på ljusets icke visuella effekter på människan som grundar sig på resultaten från senaste forskning inom området. Glädjande nog har den svenska arbetsgruppen lyckats med detta.

En ytterligare viktig punkt som fördes in i standarden på detta möte var en utvecklad skrivelse som betonar vikten av att kraven i standarden måsta ta hänsyn till användarbehoven. Nu skrevs som ett exempel in "äldre personer på arbetsplatser".

Gällande krav på en energieffektiv planering kommer den nya utgåvan av standarden att innehålla normativa referenser till den redan publicerade standarden SS-EN 15193 Byggnaders energiprestanda – Energikrav för belysning och till den tekniska specifikation SIS-CEN/TS 17165 Projekteringsprocess för belysningssystem, som kommer att publiceras inom kort och även översättas.

- Jag är mycket nöjd med hur projektet nu börjar närma sig remissperioden. Det är mycket lovande att se det stora engagemang och aktiva deltagande som finns kring arbetet, säger Björn Nilsson på SIS som är ansvarig projektledare för den svenska projektgruppen.


Det här är en nyhet kopplad till SIS projekt kring ljus och belysning för arbetsplatser inomhus.