Nyhet · 2019-09-05

Stort intresse för SS-EN 12464-1

Den 3e september 2019 hölls remisseminariet på SIS

Under tisdagen hölls ett seminarium om den nya utgåvan av standarden Ljus och belysning som specificerar krav för belysningslösningar på arbetsplatser inomhus. 30 personer var på plats och ytterligare 6 deltog via SIS livestreamingtjänst, intresset var stort för standardens kommande förändringar. Det fanns representation från belysningsbranschen, tillverkare, konsulter, ljusdesigners och myndigheter. "Vi fick chans att ställa frågor till arbetsgruppen, kommentera innehållet och påverka den nya utgåvan. Det är bra att uppdateringen nu tydligare tar i beaktande människors olika förutsättningar och behov av belysning, men också ger utrymme för mer avancerad belysningsstyrning." säger Fanny Englund och Frida Almqvist, ljusdesignskonsulter på ÅF Lighting. SIS uppmanade alla deltagare att skicka in kommentarer och förbättringsförslag innan remissperiodens slut.