Nyhet · 2018-09-28

SIS beviljas stöd för projektet av Energimyndigheten

Energimyndigheten har beviljat stöd till SIS för att säkerställa att relevant forskning och vetenskap tas i beaktning vid revideringen av den europeiska standarden för inomhusbelysning. Totalt handlar det om stöd över 3,5 år till en summa av högst 1 910 000 kronor.

Projektet som Energimyndigheten beviljat stöd till heter ”Tillämpandet av forskning och vetenskap inom standardiseringen av ljus och belysning för effektivare energianvändning och god belysningskvalitet”. Projektet genomförs inom ramen för Energimyndighetens program Energieffektivisering inom belysningsområdet (EELYS).

– Sverige ligger långt framme när det gäller forskning kring ljus, belysning och energieffektivisering och vi vill säkerställa att vi får med den vetenskapen i den nya utgåvan av europastandarden för ljus och belysning inomhus. Stödet blir mycket värdefullt i det arbetet, säger Björn Nilsson, projektledare SIS.

Stödet ska också bidra till att forskning och vetenskap för god energianvändning och energieffektivisering används mer optimalt samt spridning av information om standardiseringsarbetet till relevanta målgrupper.

– Kopplingen mellan hållbar utveckling och standardiseringsarbetet inom ljus och belysning är distinkt eftersom ljus och belysning av högsta kvalitet på arbetsplatser leder till ökad energibesparing och mer välmående och produktiva anställda. Samhällsnyttan är uppenbar. Det är bra för samhället och miljön samtidigt som både arbetsgivare och anställda tjänar på det, säger Björn Nilsson.

Projektgruppen består av deltagarna i SIS arbetsgrupp för ljus och belysning (SIS/TK 380/AG3) som består av 12 organisationer.


Det här är en nyhet kopplad till SIS projekt kring ljus och belysning för arbetsplatser inomhus.