Projektets omvärldsbevakning

Här visar vi vad projektet bevakar och hur det deltar i arbetet med standardiseringsförslag som är nära kopplad, och som utvecklas i andra organisationer utanför CEN i Europa.

Syftet är att föra med sig kunskaper och standardisering in i detta projekt och därmed också in i den nya utgåvan av standarden. Projektet bevakar och/eller deltar aktivt i bland annat följande:

 

>> Tillbaka till projektsidan


Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.