ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för alla typer av organisationer att minska sin miljöpåverkan men ger också ett stöd för verksamhetsutveckling.

ISO 14000 är en serie standarder som handlar om miljöledning. och mer specifikt miljöledningssystem, livscykelanalys, växthusgaskvantifiering, klimatanpassning, miljökommunikation, grön finans och monetär värdering. I serien ingår ISO 14001, som är kravstandarden för införandet av ett miljöledningssystem.

Att ISO 14001 är en kravstandard innebär att en organisation kan certifieras gentemot den. När en verksamhet anser sig uppfylla kraven i ISO 14001 genomgår de en revision som sedan bestämmer huruvida ett certifikat ska utfärdas.

Standarden används idag av såväl myndigheter, näringsliv och universitet som företag. ISO 14000-serien är en international och uppskattad serie standarder.

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en internationell ledningssystemstandard som hjälper ditt företag eller din organisation att fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete. I sin tur blir ett miljöledningssystem ett kostnadseffektivt sätt att bedriva miljöfrågor och miljöarbete då ni använder era resurser på rätt sätt.

ISO 14001 för myndigheter

Enligt miljöförordningen har statliga myndigheter ”vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan” skyldighet att införa ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 eller registrera sig enligt EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning EMAS, Eco Management and audit Scheme.

För att läsa mer om fördelarna med ett miljöledningssystemet enligt ISO 14001, besök sidan Detta är ISO 14001.

SIS tekniska kommitté för miljöledningssystem
Visa alla

Utbildningar

ISO 14001-practical guide-frontpage.PNG
Handbok - ISO practical guide
Environmental Management Systems - A Practical Guide for SMEs
Se pris på ISO.org