Standardutveckling · SIS/TK 572

Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

Andelen äldre i samhället ökar och intresset för att hitta gemensamma lösningar för hur samhället kan anpassas är stort. Kommittén för kvalitet i särskilt boende och hemtjänst arbetar med att ta fram best practice inom äldreomsorgen för stärkt kvalitet på tjänster inom området.

Följande kommittéer samordnas av TK 617 – Tjänster inom social omsorg och omvårdnad:

Revideringen av Äldrestandarden har startat!

Äldrestandarden, som publicerades 2015,  är ett dokument som skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. 

Planerade och genomförda aktiviteter:

  • Remissrunda  April till Juni 2022, remissinstanser var bl a kommuner, privata utförare, proffessionsföreningar, brukarorganisationer.
  • Intressentmöte 9 Maj 2022, Intressentmöte, kommitténs deltagare informerade bland annat om standardens historik och hur man tillämpar standarden i sitt kvalitetarbetet. Se inspelat webbinarium nedan. 
  • Webbinarium 30 Augusti 2022, där vi berättade om vad det innebär att delta i standardiseringsarbetet.
  • Kommittémöte 1 September 2022, planering för kommande aktiviteter.
  • Workshop 29 September 2022, vi arbetar med standardens struktur och omfattning.
  • Workshop 7 November 2022, fortsatt arbete med standardens struktur och omfattning.
  • Kommittémöte 9 December 2022.
  • Kommittémöte 30 Januari 2023. Ordföranden presenterar ett förslag till struktur för dokumentet och deltagarna får i uppdrag att granska och kommentera till nästa möte i Mars.

Kommittén består av företag, kommuner, intresseorganisationer och andra aktörer som arbetar med äldreomsorg. Nu behöver vi fler deltagare till arbetet för att täcka in standardens alla komptensområden.

Kontakta oss via en intresseanmälan om du vill veta mer om vad det innebär att delta i arbetet!

Kommittén bevakar också det internationella arbetet som sker på ISO-nivå i ISO/TC 314, Ageing society. Gruppen arbetar med nya standarder som ska ge vägledning i hur samhället ska anpassas till den ökande andelen äldre medborgare och har redan leverat tre dokument inom dessa områden. Läs mer under fliken "Internationellt deltagande " nedan.

Mer information om kommitténs arbete:

Quality of care and support for older persons - Remisseminarium
Äldrestandarden - vad har vi lärt oss? - Webbinarium
Nyheter mer läsning
Utgivet 3 standarder
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 314, Ageing societies
ISO/TC 314/TG 1, Strategic advisory group
ISO/TC 314/TG 2, Communications
ISO/TC 314/WG 4, Wellbeing
ISO/TC 314/WG 5, Home care
ISO/TC 314/WG 6, Digital inclusive.
CEN/TC 449, Quality of care for older people
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Bakgrund

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Medicin allmänt (11.020) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20) Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Nyhet

En debattartikel av SIS VD, Annika Andreasen, publicerad i Dagens Samhälle beskriver hur äldre personer drabbats av pandemin och lyfter ”äldrestandarden” SS 872500.

Standard för vård och omsorg av äldre säkrar kvaliteten

SIS webbinarium

Teckentolkat webbinarium kring revideringen av Äldrestandarden

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se