Standardutveckling · SIS/TK 508

Natursten

Natursten används allt oftare som byggnadsmaterial framförallt i offentliga miljöer. Med tanke på materialets livslängd är det i särklass det mest miljövänliga alternativet. Uppgången ses som en reaktion på 60- och 70-talets modernisering och återinförs nu för att variera stadsbilden. Kommittén arbetar för att materialet ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ.

Kommittén utvecklar standarder med syftet att tydliggöra naturstensprodukters nytta och relevans, både i offentliga och privata miljöer.

Standarderna underlättar för såväl köpare som brukare, men även för offentliga upphandlare då de redan i anbudsskedet kan försäkra sig om att produkterna håller en bestämd kvalitet. Resultatet innebär att både tillverkare och leverantörer kan förvissa sig om att alla offerter baseras på samma förutsättning och att upphandlingen sker på likvärdiga villkor. 

När det gäller markbeläggningsprodukter av annat material än natursten går det att läsa mer i kommittén Markbeläggningsprodukter – SIS/TK 201. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
EN 12326-1, Takprodukter - Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader - Del 1: Specifikationer för skiffer och karbonat skiffer
CEN-TC128-SC8_N0602_DDC_02-2017-PREN_12326-1, Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
EN 14617-10, Kompositsten - Provningsmetoder - Del 10: Bestämning av beständighet mot kemikalier
EN 14617-16, Kompositsten - Provningsmetoder - Del 16: Bestämning av dimensioner, geometriska karakteristika och ytkvalitet hos modulplattor
EN 16301, Provningsmetoder för natursten - Bestämning av känslighet mot missfärgning
EN 12372, Natursten - Bestämning av böjhållfasthet vid trepunktsbelastning
EN 16306, Provningsmetoder för natursten - Bestämning av marmors beständighet mot kombinerad värme- och fuktpåverkan
EN 1467, Natursten - Råblock - Krav
EN 1468, Natursten - Råskivor - Krav
SIS-TR , Naturstensstandarder- en översikt
Visa fler Visa färre
Utgivet 58 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Fastighets- och gatukontoret Malmö Stad, MALMÖ
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB, SÖLVESBORG
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Stenindustrins Forskningsinstitut, KRISTIANSTAD
Stockholms stad Trafikkontoret, STOCKHOLM
Sveriges Geologiska Undersökning, GÖTEBORG
Tuffbau Limited,
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 327, Natural stones
ISO/TC 328, Engineered stones
CEN/TC 125/WG 1, Masonry units
CEN/TC 128/SC 8, Slate and stone products for roofing
CEN/TC 178, Paving units and kerbs
CEN/TC 178/WG 2, Natural stone products
CEN/TC 178/WG 4, Test methods for simulation of ageing of pavers by polishing
CEN/TC 246, Natural stones
CEN/TC 246/WG 1, Terminology, classification and characteristics
CEN/TC 246/WG 2, Test methods
CEN/TC 246/WG 3, Product specifications
CEN/TC 246/WG 4, Agglomerated stones (JWG 229/246)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Gruvdrift och mineraler (73) Gruvdrift (73.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linn Holegård
Projektledare
linn.holegard@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se