Standardutveckling · SIS/TK 508

Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong

Natursten används allt oftare som byggnadsmaterial framförallt i offentliga miljöer. Med tanke på materialets livslängd är det i särklass det mest miljövänliga alternativet. Uppgången ses som en reaktion på 60- och 70-talets modernisering och återinförs nu för att variera stadsbilden. Kommittén arbetar för att materialet ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ.

Kommittén utvecklar standarder med syftet att tydliggöra naturstensprodukters nytta och relevans, både i offentliga och privata miljöer.

Standarderna underlättar för såväl köpare som brukare, men även för offentliga upphandlare då de redan i anbudsskedet kan försäkra sig om att produkterna håller en bestämd kvalitet. Resultatet innebär att både tillverkare och leverantörer kan förvissa sig om att alla offerter baseras på samma förutsättning och att upphandlingen sker på likvärdiga villkor. 

När det gäller markbeläggningsprodukter av annat material än natursten går det att läsa mer i fliken nedan.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 59 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Stockholm
Malmö stad ,Fastighets- och gatukontoret, Malmö
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB, Sölvesborg
Nordcert AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
S:t Eriks AB, Staffanstorp
Stenindustrins Forskningsinstitut, Kristianstad
Stockholms stad, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 327, Natural stones
ISO/TC 327/WG 1, Test methods
ISO/TC 328, Engineered stones
CEN/TC 178, Paving units and kerbs
CEN/TC 178/WG 1, Precast concrete products
CEN/TC 178/WG 2, Natural stone products
CEN/TC 178/WG 4, Test methods for simulation of ageing of pavers by polishing
CEN/TC 246, Natural stones
CEN/TC 246/WG 1, Terminology, classification and characteristics
CEN/TC 246/WG 2, Test methods
CEN/TC 246/WG 3, Product specifications
CEN/TC 246/WG 4, Agglomerated stones (JWG 229/246)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Gruvdrift och mineraler (73) Gruvdrift (73.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna i SIS Abonnemang.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att komma till tidningen.

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna Petersson
Projektledare
anna.petersson@sis.se

Nina Schröder
Vice projektledare
0704 269 875
nina.schroder@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Björn Schouenborg
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB