Standard Svensk standard · SS-EN 13161:2008

Provningsmetoder för natursten - Bestämning av böjdraghållfasthet med fyrpunktsbelastning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to determine the flexural strength of natural stones under constant moment. This European Standard contains provision for both an identification test and for a technological test.

Ämnesområden

Gruvdrift (73.020) Mineral material och produkter (91.100.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Natursten, SIS/TK 508

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66331

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-05-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13161