Standard Svensk standard · SS-EN 13161

Provningsmetoder för natursten - Bestämning av böjdraghållfasthet med fyrpunktsbelastning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13161:2008

Omfattning
This European Standard specifies a method to determine the flexural strength of natural stones under constant moment.The standard contains provision for both an identification test and for a technological test.

Ämnesområden

Gruvdrift (73.020) Mineral material och produkter (91.100.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Natursten, SIS/TK 508

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32795

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-08-16

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN 13161:2008