Standard Svensk standard · SS-EN 14617-4:2012

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av nötningsmotstånd

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-4:2012

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av nötningsmotstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the abrasion resistance of agglomerated stone products.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-4:2012

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av nötningsmotstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Agglomerated stone - Test methods - Part 4: Determination of the abrasion resistance

Artikelnummer: STD-86023

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 14617-4:2005