Standard Svensk standard · SS-EN 14617-4:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av nötningsmotstånd

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14617-4:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-4:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av nötningsmotstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the abrasion resistance of agglomerated stone products.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-4:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av nötningsmotstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Agglomerated stone - Test methods - Part 4: Determination of the abrasion resistance

Artikelnummer: STD-39172

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-24

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 14617-4:2012