Standard Svensk standard · SS-EN 1342:2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1342:2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar kraven på egenskaper och motsvarande provningsmetoder för all gatsten av natursten som används som markbeläggning vid gatubyggnad.Begreppet markbeläggning omfattar all beläggning som används vid gatubyggnad, gång- och cykelbanor, körbanor, torg och liknande ytor utomhus, som utsätts för vittring genom temperaturväxlingar, regn, is, vind etc. Europastandarden ger förutsättningarna för krav på, och märkningen av, gatsten av natursten.Europastandarden omfattar även egenskaper som är viktiga för handeln.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1342:2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8023934

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-12-01

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 1342:2012

Ersätter: SS-EN 1342