Standard Svensk standard · SS-EN 14066:2013

Provningsmetoder för natursten - Bestämning av åldringsbeständighet genom värmechock

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to assess possible changes of natural stones under the effect of sudden changes in temperature (thermal shock).

Ämnesområden

Gruvdrift (73.020) Mineral material och produkter (91.100.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89510

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 14066