Standard Svensk standard · SS-EN 14147

Provningsmetoder för natursten - Bestämning av åldringsbeständighet genom saltdimma

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to assess the resistance of natural stones to ageing by salt mist.

Ämnesområden

Gruvdrift (73.020) Mineral material och produkter (91.100.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Natursten, SIS/TK 508

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34889

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-28

Antal sidor: 10