Standard Svensk standard · SS-EN 12440:2017

Natursten - Benämning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes the criteria for the designation of natural stone from raw material to finished products.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Mineral material och produkter (91.100.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Natural stone - Denomination criteria

Artikelnummer: STD-8029727

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-20

Antal sidor: 116

Ersätter: SS-EN 12440:2008