Standard Svensk standard · SS-EN 12440:2008

Natursten - Benämning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12440:2017
Omfattning
This European Standard specifies the criteria for the designation of natural stone from raw material to finished products.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Mineral material och produkter (91.100.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Natural stone - Denomination criteria

Artikelnummer: STD-64966

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN 12440

Ersätts av: SS-EN 12440:2017