Standard Svensk standard · SS-EN 14617-16:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 16: Bestämning av dimensioner, geometriska karakteristika och ytkvalitet hos modulplattor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-16:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 16: Bestämning av dimensioner, geometriska karakteristika och ytkvalitet hos modulplattor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for determining the dimensional characteristics (length, width, thickness, straightness of sides, rectangularity, surface flatness) and the surface quality of agglomerated stones modular tiles.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-16:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 16: Bestämning av dimensioner, geometriska karakteristika och ytkvalitet hos modulplattor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Agglomerated stone - Test methods - Part 16: Determination of dimensions, geometric characteristics and surface quality of modular tiles

Artikelnummer: STD-39181

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-24

Antal sidor: 14