Standardutveckling · SIS/TK 477

Skeppsteknik och Marin Teknologi

Sverige har under alla tider varit en sjöfarts- och skeppsbyggnadsnation av stor betydelse. För den svenska skeppsindustrin (varvsverksamhet, offshoreutrustning, fartygsmaskineri, propulsion, etc.), rederinäringen inklusive färjetrafik är det av stor vikt att ha kännedom om, samt ges möjlighet att deltaga i pågående arbeten inom ISO för att kunna påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Sverige har under alla tider varit en sjöfarts- och skeppsbyggnadsnation av stor betydelse. Några bevis för detta är ju bl.a. vikingaskeppen och vikingarnas långväga handelsresor, Sveriges sjöfartsroll under Hansatiden, oceangående fartyg i samband med Ostindieepoken på 1700-talet, båtar för transporter på kanaler, älvar och i slussar, utbredd kustsjöfart med inhemskt produktion av lämpligt tonnage, stor varvsnation såväl civilt och militärt, samt nytänkande på fartygssidan inom såväl färjesektorn som traditionell rederiverksamhet.

För den svenska skeppsindustrin (varvsverksamhet, offshoreutrustning, fartygsmaskineri, propulsion, etc.), rederinäringen inklusive färjetrafik är det av stor vikt att ha kännedom om, samt ges möjlighet att deltaga i pågående arbeten inom ISO för att kunna påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 71 standarder
ISO/IEC/IEEE 80005-3, Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements
ISO 22822, Large Yachts - Quality assessment and acceptance criteria - Dynamic positioning systems on Large yachts
ISO 799-3, Ships and marine technology - Pilot ladders - Part 3: Attachments and associated equipment
ISO 11711-2, Ships and marine technology - Aquatic nuisance species - Part 2: Part 2: Ballast water sample collection and handling
ISO 23668 , Ships and marine technology - Marine environment protection - Onboard monitoring method of pH for Exhaust Gas Cleaning Systems
ISO 23799, Ships and Marine Technology-Cyber safety
ISO 24132, Ships and marine technology - Design and testing of marine transfer arms for liquefied hydrogen
ISO 24136 , Ships and marine technology - Pilot ladder winch reel
ISO 24146-1, Ships and marine technology - Marine environment protection - - Part 1: Part 1: Management and handling of shipboard waste on inland vessels
ISO 24146-2, Ships and marine technology - Marine environment protection - - Part 2: Part 2: Specifications of port reception facilities of shipboard waste from inland navigation vessels
ISO 24224, Ships and marine technology - Tanker cargo manifold shore connection - Technical requirements
ISO 24248, Ships and marine technology - Marine environment protection - Management and handling of waste generated on board Arctic ships
ISO 24247, Ships and marine technology - Marine environment protection - Arrangement and management of port reception facilities in the arctic
ISO 3725 , Ships and marine technology — Ballast water sampling — Verification testing protocol for compliance monitoring devices
ISO 3989 , Ships and marine technology — Marine environment protection — Requirements for accreditation of oil spill response operators
ISO 23807 :2023, Ships and marine technology — General requirements for the asynchronous time-insensitive ship-shore data transmission
ISO 24438, Ships and marine technology - Maritime education and training - Maritime career guide
ISO/PAS 5204, Calibration method for instruments designed to measure oil in discharge water from exhaust gas cleaning systems (EGCS) on ships
ISO 24440, Ships and marine technology — Maritime Education and Training — LNG Crew Training
ISO 11711-3, Ships and marine technology — Aquatic nuisance species — Part 3: Analyses of ballast water samples
ISO 7496-2, Ships and marine technology — Inland navigation vessels - Vocabulary — Part 2: Part 2: Ship’s shaftings
ISO 30005, Ships and marine technology - Ship recycling management systems - Information control for hazardous materials in the manufacturing chain of shipbuilding and ship operations
ISO 7613 , Ships and marine technology -Hopper Dredger- Trailing suction tube position monitoring system
ISO 5489, Skeppsteknik - Embarkeringsstegar
ISO 8933-1, Ships and marine technology — Energy efficiency — Part 1: Energy efficiency of individual maritime components
ISO 8933-2, Ships and Marine Technology — Energy efficiency — Part 2: Energy efficiency of maritime functional units
ISO 21070/Amd1, Ships and marine technology — Marine environment protection — Management and handling of shipboard garbage — Amendment 1: Updates to classification of garbage
ISO 23678-1, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 1: General requirements for training providers
ISO 23678-2, Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear — Part 2: Service personnel initial training
ISO 23678-3, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 3: Level 1 lifesaving appliance technical type specific training standard
ISO 23678-4, Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear — Part 4: Level 2 in-field competence
ISO 28005-3, Ships and marine technology — Electronic port clearance (EPC) — Part 3: Technical standard for administrative and operational data exchanges
ISO 24060-2, Ships and marine technology — Ship software logging system for operational technology — Part 2: Electronic service reports
ISO 24439 , Ships and marine technology — Empowering women in maritime industry
ISO 11326, Ships and marine technology — Test procedures for liquid hydrogen storage tank of hydrogen ships
ISO 11958, Large yachts — Standardized operational profile
ISO 11347, Ships and marine technology — Large yachts — Measurement and assessment of the visual appearance of coatings
ISO 24821 , Ships and marine technology — Maritime education and training — Qualification and Training Standards for Commercial Marine EOD & UXO Operations
ISO 16259, Performance test procedures of LNG BOG re-liquefaction system on board a ship
ISO 28701, Ships and marine technology — Safety and sustainability management systems in commercial shipping on inland waterways — Requirements with guidance for use
ISO 4891, Ships and marine technology — Interoperability of smart applications for ships
ISO 16681, Ships and marine technology — Pilot transfer arrangements-Ship hull securing equipment
ISO 17320, Ships and marine technology -Vertical escape ladders of offshore platforms
ISO 17579, Ships and marine technology- Design and testing requirements of pneumatic quick-closing valves
ISO 11336-1, Large yachts — Strength, weathertightness and watertightness of glazed openings — Part 1: Design criteria, materials, framing and testing of independent glazed openings
ISO/IEC/IEEE 80005-1/Amd2, Utility connections in port — Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems — General requirements — Amendment 2
ISO 18131, Ships and marine technology — General requirements for publish-subscribe architecture on ship-shore data communication
ISO 6319, Ships and marine technology — Marine environment protection — Methods for performance and documentation of proactive hull cleaning
ISO 22554 , Ships and marine technology — Propeller shaft revolution indicators — Electric type and electronic type
ISO 16425, Ships and marine technology — Specification for the installation of ship communication networks for shipboard equipment and systems
ISO 19848, Ships and marine technology — Standard data for shipboard machinery and equipment
ISO 19847, Ships and marine technology — Shipboard data servers to share field data at sea
ISO 25862/Amd1, Ships and marine technology - Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices — Amendment 1
ISO 8728, Ships and marine technology — Marine gyro-compasses
ISO 20650, Inland navigation vessels — Small floating working machines — Requirements and test methods
ISO 20679, Ships and marine technology — Marine environment protection — Guidelines for Testing Ship Biofouling In-Water Cleaning Systems
ISO 15016, Ships and marine technology — Specifications for the assessment of speed and power performance by analysis of speed trial data
ISO 9875, Skeppsteknik - Ekolodsutrustning
ISO 21154, Ships and marine technology-Boil-off-Rate Measurement Method for Cargo Containment System of LNG Ship
EN xxx, European Standard for methanol bunkering - Inland navigation vessels
ISO 15371, Ships and marine technology - Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment
ISO 21341, Ships and marine technology — Test procedures for liquid hydrogen valve of hydrogen ships
ISO 23397, Ships and marine technology — Ammonia fuel systems for ships — Vocabulary
ISO 23656, Ships and marine technology — Marine environment protection — General requirements of data quality management for ship environmental index
ISO 16328, Ships and marine technology — Gyro-compasses for high-speed craft
ISO 22090-1, Ships and marine technology — Transmitting heading devices (THDs) — Part 1: Gyro-compasses
ISO 22090-2, Ships and marine technology — Transmitting heading devices (THDs) — Part 2: Geomagnetic principles
ISO 22090-3, Ships and marine technology — Transmitting heading devices (THDs) — Part 3: GNSS principles
ISO 21716-4, Ships and marine technology — Bioassay methods for screening anti-fouling paints — Part 4: Algae
ISO 23817, Ships and marine technology — Ballast water management systems (BWMS)-Commissioning testing procedures for BWMS using electrolytic methods
ISO 28005-1, Ships and marine technology — Electronic port clearance (EPC) — Part 1: Message structures and application programming interfaces
Visa fler Visa färre
Utgivet 232 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
AlfaWall AB, Tumba
Boskalis Sweden AB, Tollered
Mann Teknik AB, Mariestad
Scanjet Marine & Systems AB, Sjöbo
Sjöfartsverket, Norrköping
Stena Rederi AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
ISO/TC 8, Ships and marine technology
ISO/TC 8/SC 1, Maritime safety
ISO/TC 8/SC 1/WG 1, Lifesaving appliances and arrangements
ISO/TC 8/SC 11, Intermodal and Short Sea Shipping
ISO/TC 8/SC 11/WG 2, Maritime operational data model
ISO/TC 8/SC 12, Ships and marine technology - Large yachts
ISO/TC 8/SC 2, Marine environment protection
ISO/TC 8/SC 2/WG 4, Management of ship waste
ISO/TC 8/SC 3, Piping and machinery
ISO/TC 8/SC 4, Outfitting and deck machinery
ISO/TC 8/SC 6, Navigation and ship operations
ISO/TC 8/SC 6/WG 17, Speed trial data analysis
ISO/TC 8/SC 7, Inland navigation vessels
ISO/TC 8/WG 10, Smart shipping
ISO/TC 8/WG 11, Dredgers
ISO/TC 8/WG 12, Aquatic nuisance species
ISO/TC 8/WG 14, Maritime education and training
ISO/TC 8/WG 4, Maritime security
ISO/TC 8/WG 8, Liquid and gas fueled vessels
CEN/TC 15, Inland navigation vessels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Skeppbyggnadteknik Allmänt (47.020) Allmänna standarder (47.020.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 477:s område finns på SIS tjänst Kommentera

För att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag

Klicka här 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Rebecca Cederholm
Vice projektledare
rebecca.cederholm@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se