Standardutveckling · SIS/TK 477

Skeppsteknik och Marin Teknologi

Sverige har under alla tider varit en sjöfarts- och skeppsbyggnadsnation av stor betydelse. För den svenska skeppsindustrin (varvsverksamhet, offshoreutrustning, fartygsmaskineri, propulsion, etc.), rederinäringen inklusive färjetrafik är det av stor vikt att ha kännedom om, samt ges möjlighet att deltaga i pågående arbeten inom ISO för att kunna påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Sverige har under alla tider varit en sjöfarts- och skeppsbyggnadsnation av stor betydelse. Några bevis för detta är ju bl.a. vikingaskeppen och vikingarnas långväga handelsresor, Sveriges sjöfartsroll under Hansatiden, oceangående fartyg i samband med Ostindieepoken på 1700-talet, båtar för transporter på kanaler, älvar och i slussar, utbredd kustsjöfart med inhemskt produktion av lämpligt tonnage, stor varvsnation såväl civilt och militärt, samt nytänkande på fartygssidan inom såväl färjesektorn som traditionell rederiverksamhet.

För den svenska skeppsindustrin (varvsverksamhet, offshoreutrustning, fartygsmaskineri, propulsion, etc.), rederinäringen inklusive färjetrafik är det av stor vikt att ha kännedom om, samt ges möjlighet att deltaga i pågående arbeten inom ISO för att kunna påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 235 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
AlfaWall AB, Tumba
Boskalis Sweden AB, Tollered
Mann Teknik AB, Mariestad
Scanjet Marine & Systems AB, Sjöbo
Sjöfartsverket, Norrköping
Stena Rederi AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 23 internationella kommittéer
ISO/TC 8, Ships and marine technology
ISO/TC 8/SC 1, Maritime safety
ISO/TC 8/SC 1/WG 1, Lifesaving appliances and arrangements
ISO/TC 8/SC 11, Intermodal and Short Sea Shipping
ISO/TC 8/SC 11/WG 2, Maritime operational data model
ISO/TC 8/SC 12, Ships and marine technology - Large yachts
ISO/TC 8/SC 2, Marine environment protection
ISO/TC 8/SC 2/WG 4, Management of ship waste
ISO/TC 8/SC 25, Maritime GHG reduction
ISO/TC 8/SC 25/WG 1, Alternative fuels for ships
ISO/TC 8/SC 3, Piping and machinery
ISO/TC 8/SC 4, Outfitting and deck machinery
ISO/TC 8/SC 6, Navigation and ship operations
ISO/TC 8/SC 6/WG 17, Speed trial data analysis
ISO/TC 8/SC 7, Inland navigation vessels
ISO/TC 8/SC 8, Ship design
ISO/TC 8/WG 10, Smart shipping
ISO/TC 8/WG 11, Dredgers
ISO/TC 8/WG 12, Aquatic nuisance species
ISO/TC 8/WG 14, Maritime education and training
ISO/TC 8/WG 4, Maritime security
ISO/TC 8/WG 8, Liquid and gas fueled vessels
CEN/TC 15, Inland navigation vessels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Skeppbyggnadteknik Allmänt (47.020) Allmänna standarder (47.020.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 477:s område finns på SIS tjänst Kommentera

För att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag

Klicka här 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se