Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15748-1

Skeppsteknik - Färskvattenförråd i fartyg och marina konstruktioner - Del 1: Planering och utförande (ISO 15748-1:2002)

Status: Gällande

Ämnesområden

Rörledningssystem (47.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skeppsteknik och Marin Teknologi, SIS/TK 477

Internationell titel: Ships and marine technology - Potable water supply on ships and marine structures - Part 1: Planning and design (ISO 15748-1:2002)

Artikelnummer: STD-32491

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-05-24

Antal sidor: 30