Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3715-2

Skeppsteknik - Framdrivningsaggregat för fartyg - Del 2: Ordlista för maskineri för propellrar med ställbar stigning (ISO 3715-2:2001)

Status: Gällande

Ämnesområden

Skeppsbyggnadsteknik och marina konstruktioner (01.040.47) Marina motorer och drivsystem (47.020.20) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33181

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-15

Antal sidor: 11