Standard Svensk standard · SS-ISO 15849:2001/Amd 1:2022

Skeppsteknik - Riktlinjer för implementering av lednings- och övervakningssystem för fartygsflottor- Tillägg 1 (ISO 15849:2001/Amd 1:2003, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15849:2001/Amd 1:2022

Skeppsteknik - Riktlinjer för implementering av lednings- och övervakningssystem för fartygsflottor- Tillägg 1 (ISO 15849:2001/Amd 1:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides an overview and guide for the selection and implementation by shipowners and
operators of a fleet management system (FMS) network of computer services. This includes
a) guidelines for the general infrastructure, including wide area network, data transmission services and common
database facilities,
b) guidelines for the shipboard installations, including services to application programs, and
c) guidelines for land-based installations, including services to application programs.
This International Standard does not purport to address the requirements for safety-related systems, e.g. navigation,
radio communication as well as systems used to control the operation of the ship.
This International Standard does not purport to address any of the environmental considerations associated with the
use of the fleet management system.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Övrigt (47.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15849:2001/Amd 1:2022

Skeppsteknik - Riktlinjer för implementering av lednings- och övervakningssystem för fartygsflottor- Tillägg 1 (ISO 15849:2001/Amd 1:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skeppsteknik och Marin Teknologi, SIS/TK 477

Internationell titel: Ships and marine technology - Guidelines for implementation of a fleet management system network — Amendment 1 (ISO 15849:2001/Amd 1:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-80034973

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-04-29

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-ISO 15849