Standard Svensk standard · SS-ISO 18079-3:2018

Skeppsteknik och marin teknologi - Service av uppblåsbar livräddningsutrustning - Del 3: Uppblåsbara flytvästar (ISO 18079-3:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document, in conjunction with ISO 18079-1, provides provisions for servicing stations conducting servicing of inflatable lifejackets, including, but not limited to, those subject to SOLAS III/20.8.

Ämnesområden

Flytvästar, räddningsvästar och flythjälpmedel (13.340.70) Övrigt (47.020.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skeppsteknik och Marin Teknologi, SIS/TK 477

Internationell titel: Ships and marine technology - Servicing of inflatable life-saving appliances - Part 3: Inflatable lifejackets (ISO 18079-3:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006190

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-21

Antal sidor: 16