Standard Svensk standard · SS 32203

Byggritningar - Måttsättning

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Presentation, SIS/TK 269/AG 01

Internationell titel: Construction drawings - Dimensioning

Artikelnummer: STD-9940

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-10-16

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 32235 , SS 32236 , SS 32224 , SS 32225