Standard Svensk standard · SS 32224

Byggritningar - Måttsättning - Allmänna regler

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32203

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Building and civil engineering drawings - Dimensioning - General rules

Artikelnummer: STD-5676

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-06-25

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS 32203