Standard Svensk standard · SS 32235

Byggritningar - Betongritningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32203

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5681

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-06-25

Antal sidor: 5

Ersätts av: SS 32203