Standard Svensk standard · SS 32236

Byggritningar - Måttsättning - Referenslinjer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 32203

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Building and civil engineering drawings - Reference lines

Artikelnummer: STD-5682

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-06-25

Antal sidor: 3

Ersätts av: SS 32203