Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12085

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Motifparametrar (ISO 12085:1996)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 12085/AC:2008

Omfattning
Denna Internationella standard definierar terminologi och parametrar som används för att bestämma ytstrukturen genom motifmetoden. Den definierar också motsvarande ideala operator och mätvillkor.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Motif parameters (ISO 12085:1996)

Artikelnummer: STD-21829

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 46