Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12085/AC:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Motifparametrar (ISO 12085:1996/Cor 1:1998, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Motif parameters (ISO 12085:1996/Cor 1:1998, IDT)

Artikelnummer: STD-68257

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 12085