Standard Swedish standard · SS-EN ISO 12085

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Motif parameters (ISO 12085:1996)

Status: Valid · Corrected by: SS-EN ISO 12085/AC:2008

Scope
Denna Internationella standard definierar terminologi och parametrar som används för att bestämma ytstrukturen genom motifmetoden. Den definierar också motsvarande ideala operator och mätvillkor.

Subjects

Properties of surfaces (17.040.20)


Product information

Language: English Swedish

Written by: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

International title:

Article no: STD-21829

Edition: 1

Approved: 1/9/1998

No of pages: 46