Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2022

Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2022)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 15189:2022/A11:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2022

Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 239 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 239 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 582,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Standarden anger krav på kvalitet och kompetens i medicinska laboratorier.

Detta dokument är tillämpligt på medicinska laboratorier för att utveckla sina ledningssystem och bedöma deras kompetens. Det är också tillämpligt för att laboratorieanvändare, tillsynsmyndigheter och ackrediteringsorgan ska kunna bekräfta eller erkänna medicinska laboratoriers kompetens.

Syftet med detta dokument är att främja patienternas hälsa samt laboratorieanvändarnas belåtenhet genom förtroende för kvaliteten och kompetensen hos medicinska laboratorier.

Dokumentet innehåller krav på medicinska laboratorier när det gäller att planera och införa åtgärder för hantering av risker och möjligheter till förbättringar.

  • Kraven på riskhantering är anpassade till principerna i ISO 22367
  • Kraven på laboratoriesäkerhet är anpassade till principerna i ISO 15190
  • Kraven avseende provtagning och transport är anpassade till ISO 20658
  • Formatet hos detta dokument är baserat på ISO IEC 17025:2017

Detta dokument innehåller även kraven på patientnära analys (PNA) och ersätter ISO 22870, vilket kommer att upphävas när detta dokument publiceras.

OBS Internationella, nationella eller regionala bestämmelser eller krav kan också gälla specifika ämnen som behandlas i detta dokument.

Fördelar med att använda standarden

Fördelarna med att använda tillvägagångssättet som beskrivs i standarden är bl.a. att öka ledningssystemets verkan, minska sannolikheten för ogiltiga resultat och minska potentiella skador på patienter, laboratoriepersonal, allmänheten och miljön.

Även om detta dokument är avsett för användning av disciplinerna inom laboratoriemedicin, kan det även effektivt tillämpas på andra hälsovårdstjänster t.ex. bilddiagnostik, funktionsundersökningar för andningsterapi, fysiologiska undersökningar, blodbanker och transfusionstjänster.

Genom att använda detta dokument underlättas dels samarbetet mellan medicinska laboratorier och andra hälso- och sjukvårdsinsatser, dels utbytet av information och dels harmoniserandet av kravnivåer och rutiner.

Patientundersökningsresultatens jämförbarhet mellan medicinska laboratorier, underlättas när medicinska laboratorier följer detta dokument.

Hållbarhet

Denna standard jobbar mot det tredje av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, god hälsa och välbefinnande. Standarden främjar målet genom att säkerställa att patienter får den diagnos och behandling som de behöver, oavsett vilket läkare de går till eller vilket laboratorium som analyserar proverna. Detta stärker vården genom att bidra med trygghet och effektivitet.

 

Omfattning
Detta dokument specificerar krav på kvalitet och kompetens för medicinska laboratorier.
Detta dokument är tillämpligt på medicinska laboratorier vid utveckling av ledningssystem och bedömning av deras kompetens. Det är även tillämpligt för användare av laboratoriet, tillsynsmyndigheter och ackrediteringsorgan för att bekräfta eller erkänna medicinska laboratoriers kompetens.
Detta dokument är även tillämpligt på patientnära analys (PNA).
Anmärkning. Internationella, nationella eller regionala förordningar eller krav kan också vara tillämpliga på specifika ämnen som behandlas i detta dokument.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2022

Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 239 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 239 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 582,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2022)

Artikelnummer: STD-80043562

Utgåva: 4

Fastställd: 2022-12-19

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN ISO 15189:2022

Ersätter: SS-EN ISO 15189:2012 , SS-EN ISO 15189:2012 , SS-EN ISO 22870:2016