Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15189:2022

Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2022)

Status: Valid

· Amended by: SS-EN ISO 15189:2022/A11:2024
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15189:2022

Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2022)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 239 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 239 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 582,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar krav på kvalitet och kompetens för medicinska laboratorier.
Detta dokument är tillämpligt på medicinska laboratorier vid utveckling av ledningssystem och bedömning av deras kompetens. Det är även tillämpligt för användare av laboratoriet, tillsynsmyndigheter och ackrediteringsorgan för att bekräfta eller erkänna medicinska laboratoriers kompetens.
Detta dokument är även tillämpligt på patientnära analys (PNA).
Anmärkning. Internationella, nationella eller regionala förordningar eller krav kan också vara tillämpliga på specifika ämnen som behandlas i detta dokument.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) General (11.100.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15189:2022

Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2022)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 239 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 239 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 582,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-80043562

Edition: 4

Approved: 12/19/2022

No of pages: 72

Also available in: SS-EN ISO 15189:2022

Replaces: SS-EN ISO 15189:2012 , SS-EN ISO 15189:2012 , SS-EN ISO 22870:2016