Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2022/A11:2024

Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2022/A11:2024

Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for quality and competence in medical laboratories. This document is applicable to medical laboratories in developing their management systems and assessing their competence. It is also applicable for confirming or recognizing the competence of medical laboratories by laboratory users, regulatory authorities and accreditation bodies. This document is also applicable to point-of-care testing (POCT).

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15189:2022/A11:2024

Medicinska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Medical laboratories — Requirements for quality and competence (ISO 15189:2022)

Artikelnummer: STD-82086373

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-11-15

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 15189:2022