Standard Svensk standard · SS-ISO 10014:2006

Kvalitetsledning - Vägledning för att skapa finansiella och ekonomiska fördelar (ISO 10014:2006, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard ger vägledning för att skapa finansiella och ekonomiska fördelar genom tillämpningen av kvalitetsledningsprinciperna i ISO 9000. ANM. Dessa betecknas här ”ledningsprinciper”. Denna internationella standard riktar sig till högsta ledningen i en organisation och kompletterar ISO 9004 när det gäller förbättring av prestationsförmåga. Den ger exempel på fördelar som kan uppnås och identifierar ledningsmetoder och verktyg som är användbara för att vara till hjälp när dessa fördelar ska uppnås. Denna internationella standard innehåller vägledning och rekommendationer och är inte avsedd att användas för certifiering, uppfyllande av myndigheters föreskrifter eller för kontraktsändamål.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring Ledningssystem för kvalitet


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: ISO 10000-serien, SIS/TK 304/AG 3.4

Internationell titel: Quality Management- Guidelines for realizing financial and economic benefits (ISO 10014:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46142

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-18

Antal sidor: 59