Standard Swedish standard · SS-ISO 10014:2006

Quality Management- Guidelines for realizing financial and economic benefits (ISO 10014:2006, IDT)

Status: Valid

Buy this standard
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 255 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 255 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 008 SEK
Normal price: 2 510 SEK
You save: 502 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard ger vägledning för att skapa finansiella och ekonomiska fördelar genom tillämpningen av kvalitetsledningsprinciperna i ISO 9000. ANM. Dessa betecknas här ”ledningsprinciper”. Denna internationella standard riktar sig till högsta ledningen i en organisation och kompletterar ISO 9004 när det gäller förbättring av prestationsförmåga. Den ger exempel på fördelar som kan uppnås och identifierar ledningsmetoder och verktyg som är användbara för att vara till hjälp när dessa fördelar ska uppnås. Denna internationella standard innehåller vägledning och rekommendationer och är inte avsedd att användas för certifiering, uppfyllande av myndigheters föreskrifter eller för kontraktsändamål.

Subjects

Quality management and quality assurance Quality management systems


Product information

Language: English Swedish

Written by: ISO 10000-serien, SIS/TK 304/AG 3.4

International title: Quality Management- Guidelines for realizing financial and economic benefits (ISO 10014:2006, IDT)

Article no: STD-46142

Edition: 1

Approved: 8/18/2006

No of pages: 59