Standardutveckling · SIS/TK 593

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Ledningssystem för affärsrelationer är ett arbete för att ta fram ett hjälpmedel för företag och organisationer att samarbeta på ett optimalt sätt. Den svenska kommittén speglar en teknisk kommitté hos ISO som har arbetat med att göra om BS 11000 till en ISO-standard. Standarden SS-ISO 44001 Ledningssytem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk är fastställd som svensk standard och kommittén arbetar vidare med vägledande dokument inom ramen för affärsrelationer i samverkan.

Arbetet med SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk inleddes i oktober 2013 och ledningssystemet publicerades i mars 2017. En svensk översättning av SS-ISO 44001 publicerades i juni 2017. Det kommer även att tas fram vägledande dokument för appliceringen av ledningssystemet.

I följande film berättar John Thorsson, ordförande i SIS/TK 593, varför och för vem SS-ISO 44001 är viktig, vilka som bör vara med och påverka arbetet och vilken nytta ledningssystemet bidrar till.

Om du vill vara med och delta i kommittéarbetet, vänligen kontakta SIS projektledning (kontaktuppgifter i högerspalten).

Mer information om kommitténs arbete hittar du nedan: 

Mer information om kommitténs arbete:

I fokus nu!
Artikel från Byggindustrin Fördelarna med ISO 44001
Arbetar nu med 3 standarder
ISO 44004, Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan - Vägledning för stora organisationer som önskar involvera mikro/små/medelstora företag i sina samverkansupplägg
ISO/IEC 17021-12, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 12: Competence requirements for auditing and certification of collaborative business management systems
ISO 44003, Guidlines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of collaborative business relationship management
Deltagare 19 företag och organisationer
Atasens AB, Örebro
Byggföretagen i Sverige Service AB, STOCKHOLM
Byggherrarna Sverige AB, Stockholm
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Eksta Bostads AB, Kungsbacka
Foyen Advokatfirma KB, Stockholm
NCC Sverige AB, Solna
Nordic Railway Construction AB, Karlstad
Peab Anläggning AB, Göteborg
Ramboll Sweden AB, Göteborg
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
SERNEKE Anläggning AB, Göteborg
Skanska Sverige AB, Svedala
Skanska Sverige AB Västerjärva Exploatering, SOLNA
Trafikverket, Solna
Veidekke Entreprenad AB, Sundbyberg
Venn Management AB, Stockholm
White Arkitekter AB, GÖTEBORG
WSP Management, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/CASCO/JWG 54, Development of ISO/IEC 17021-12 – Collaborative business management systems
ISO/TC 286, Collaborative business relationship management
ISO/TC 286/WG 2, Guidelines
ISO/TC 286/WG 3, Micro, Small and Medium-sized Enterprises
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Genomfört seminarium

Byggbranschen är redo för samverkan – så drar ni nytta av nya SS-ISO 44001!

Ladda ner presentationen från seminariet >>

SIS bjöd den 8 september in till ett kostnadsfritt seminarium om det nypublicerade ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan, SS-ISO 44001. Seminariet riktade sig till byggbranschen i Sverige.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Hartzell
Projektledare
08-55552029
peter.hartzell@sis.se

Camilla Halén
Projektassistent
+46855552006
camilla.halen@sis.se