Standard Svensk standard · SS-ISO 44003:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan - Vägledning för mikroföretag samt små och medelstora företag kring implementering av grundläggande principer (ISO 44003:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44003:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan - Vägledning för mikroföretag samt små och medelstora företag kring implementering av grundläggande principer (ISO 44003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidelines for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) to use the twelve principles of collaborative business relationships given in ISO/TR 44000 to improve their collaborative capability.
This document is applicable to MSMEs regardless of what they do, where they are, their operating environment, culture, social capital and objectives.
NOTE The definition of an MSME varies widely. This document is intended for the use of any organization that identifies or is identified as an MSME.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44003:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan - Vägledning för mikroföretag samt små och medelstora företag kring implementering av grundläggande principer (ISO 44003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593

Internationell titel: Collaborative business relationship management — Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental principles (ISO 44003:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80029060

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-10

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-ISO 44003:2021