Standard Svensk standard · SS-ISO 44003:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan - Vägledning för mikroföretag samt små och medelstora företag kring implementering av grundläggande principer (ISO 44003:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44003:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan - Vägledning för mikroföretag samt små och medelstora företag kring implementering av grundläggande principer (ISO 44003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I det här dokumentet lämnas riktlinjer för mikroföretag samt små och medelstora företag kring användning av de tolv principer för affärsrelationer i samverkan (samverkansrelationer) som anges i ISO/TR 44000, i syfte att förbättra deras samverkansförmåga.
Det här dokumentet är tillämpligt för mikroföretag samt små och medelstora företag oavsett vad de gör, var de befinner sig och vad de har för verksamhetsmiljö, företagskultur, socialt kapital och mål.
Anmärkning Definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag varierar kraftigt. Det här dokumentet är tänkt att användas av alla organisationer som identifierar sig eller identifieras av andra som ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44003:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan - Vägledning för mikroföretag samt små och medelstora företag kring implementering av grundläggande principer (ISO 44003:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593

Internationell titel: Collaborative business relationship management — Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental principles (ISO 44003:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80042179

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-10

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-ISO 44003:2021