Standard Svensk standard · SS-ISO 44004:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan — Vägledning för stora organisationer som söker samverkan med mikroföretag samt små och medelstora företag (MSMEs) (ISO 44004:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44004:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan — Vägledning för stora organisationer som söker samverkan med mikroföretag samt små och medelstora företag (MSMEs) (ISO 44004:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance for large organizations seeking to engage micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) within their collaborative relationship programmes.


It uses the 12 collaborative relationship management principles given in ISO 44001.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 44004:2021

Styrning och ledning av affärsrelationer i samverkan — Vägledning för stora organisationer som söker samverkan med mikroföretag samt små och medelstora företag (MSMEs) (ISO 44004:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593

Internationell titel: Collaborative business relationship management — Guidelines for large organizations seeking collaboration with micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) (ISO 44004:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80032720

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-11-30

Antal sidor: 20