Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 440:2021

Bedömning av överensstämmelse - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan enligt SS-ISO 44001 - Certifieringsordning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 440:2021

Bedömning av överensstämmelse - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan enligt SS-ISO 44001 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav på certifieringsorgan som certifierar ledningssystem för affärsrelationer i samverkan enligt SS-ISO 44001.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem (03.100.70) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS/TS 440:2021

Bedömning av överensstämmelse - Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan enligt SS-ISO 44001 - Certifieringsordning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593

Internationell titel: Conformity assessment - Collaborative business relationship management systems according to SS-ISO 44001 - Certification scheme

Artikelnummer: STD-80027259

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-01-25

Antal sidor: 12