Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 44000:2019

Principer för framgångsrik ledning och styrning av affärsrelationer i samverkan

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument presenterar tolv principer för ledning och styrning av samverkansrelationer. ISO 44001 och relaterade ISO-standarder om samverkansledning baseras på förståelse och erkännande av dessa principer. This document introduces twelve collaborative relationship management principles. ISO 44001 and related ISO collaborative management standards are based on the understanding and acknowledgement of these principles.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem (03.100.70)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593

Internationell titel: Principles for successful collaborative business relationship management

Artikelnummer: STD-80017428

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-08

Antal sidor: 28