Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-12:2020

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 12: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process of collaborative business relationship management systems (CBRMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.

Ämnesområden

Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 12: Competence requirements for auditing and certification of collaborative business management systems

Artikelnummer: STD-80021936

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-12

Antal sidor: 16