Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem (ISO/IEC 17021-2:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies additional competence requirements for personnel involved in the audit and certification process for environmental management systems (EMS) and complements the existing requirements of ISO/IEC 17021-1.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems (ISO/IEC 17021-2:2016)

Artikelnummer: STD-80009465

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO/IEC 17021-2:2017