Standardutveckling · SIS/TK 232

Fritidsbåtar (under 24 m)

Säkerheten är A och O till sjöss! Tack vare den internationella standardiseringen finns ett effektivt instrument för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet. För den svenska båtindustrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att producera tillräckligt långa serier av sina båtmodeller.

Standardiseringsarbetet omfattar olika typer av fritidsbåtar upp till 24 m. Arbetsprogrammet är mycket omfattande med tydligt fokus på säkerhet. Standarderna ger enhetligt, tekniskt underlag till vilka nationella eller internationella bestämmelser, och inte minst EG-direktivet för fritidsbåtar, kan hänvisa.

Projektet avser aktivt deltagande i ISO/TC 188 och ISO/TC 188/SC 2 i syfte att främja framtagandet av internationell standard ämnad att öka säkerheten på fritidsbåtar.

De svenska insatserna konkretiseras genom omsättning av uppnådda ISO-resultat till svensk standard och implementering av EN-standard.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 35 standarder
ISO 11812, Båtar - Vattentäta eller snabblänsande recesser och sittbrunnar
ISO 12216, Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet
ISO 9093, Båtar - Skrovgenomföringar och avstängningsventiler
EN ISO 11812, Båtar - Vattentäta eller snabblänsande recesser och sittbrunnar
ISO/TR 10134, Båtar - Elektriska anordningar - Åskskydd
ISO 13590, Båtar - Vattenskotrar - Krav på konstruktion- och systeminstallation
EN ISO 12216, Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet
EN ISO 14945, Båtar - Tillverkarskylt
EN ISO 14946, Båtar - Maximal lastkapacitet
ISO 7840:2013/Amd 1, Båtar - Brandhärdiga bränsleslangar - Tillägg 1
ISO 8469:2013/Amd 1, Båtar - Icke brandhärdiga bränsleslangar - Tillägg 1
ISO 10592, Båtar - Fjärrhydrauliska styrsystem
ISO 8847, Båtar - Styrsystem - Kabel och blocksystem
ISO 15085, Båtar - Förhindrande av fall överbord - Möjlighet att ta sig ombord
ISO 21487.2, Båtar - Fast installerade bränsletankar för bensin- och dieselbränsle
EN ISO 21487, Båtar - Fast installerade bränsletankar för bensin- och dieselbränsle
ISO 9094, Båtar - Brandskydd
EN ISO 10592, Båtar - Fjärrhydrauliska styrsystem
EN ISO 8847, Båtar - Styrsystem - Kabel och blocksystem
ISO 10088, Båtar - Fast monterade bränslesystem
EN ISO 11592-2, Båtar - Bestämning av maximal framdrivningseffekt - Del 2: Båtar med en skrovlängd mellan 8 och 24 meter
ISO 9650-1, Båtar - Uppblåsbara livflottar - Del 1: Typ I och II
EN ISO 10088, Båtar - Fast monterade bränslesystem
EN ISO 9094, Båtar - Brandskydd
EN ISO 13590, Båtar - Vattenskotrar - Krav på konstruktion- och systeminstallation
ISO 8666, Båtar - Huvuddata
EN ISO 12217-1, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 1: Icke seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
ISO 12217-1, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 1: Icke seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
EN ISO 12217-2, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 2: Seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
ISO 12217-2, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 2: Seglande båtar med skrovlängd på 6 meter och däröver
EN ISO 12217-3, Båtar - Stabilitet och flytbarhet - Bedömning och kategoriindelning - Del 3: Båtar med skrovlängd under 6 meter
ISO 12217-3, Båtar - Bedömning och kategoriindelning av stabilitet och flytbarhet - Del 3: Båtar med en skrovlängd under 6 meter
ISO 11592-2, Båtar - Bestämning av maximal framdrivningseffekt - Del 2: Båtar med en skrovlängd mellan 8 och 24 meter
ISO 6017, Small craft — Guidelines for auto watertight ventilation shutdown system
ISO 11591:2020/Amd 1, Båtar - Sikt från styrplats i motorbåtar - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 72 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
AB Volvo Penta, GÖTEBORG
C Dejevik Engineering AB, UDDEVALLA
Diab International AB, LAHOLM
DNV Business Assurance Sweden AB, SOLNA
DNV Sweden AB, SOLNA
Hallberg-Rassy VarvsAB, ELLÖS
Nimbus Group AB (publ), VÄSTRA FRÖLUNDA
Rupert Marine International AB, ÅKERSBERGA
Rutgerson Marin AB, MARSTRAND
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Seldén Mast AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweboat Service AB, STOCKHOLM
Svenska Kryssarklubben Båttekniska Nämnden, Västra Frölunda
Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen, NORRKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 188, Small craft
ISO/TC 188/SC 1, Personal safety equipment
ISO/TC 188/WG 10, Electrical equipment
ISO/TC 188/WG 11, Sea-cocks and through-hull fittings
ISO/TC 188/WG 18, Scantlings
ISO/TC 188/WG 2, Inflatable and life rafts
ISO/TC 188/WG 20, Windows, portlights, hatches, deadlights and doors
ISO/TC 188/WG 25, Manoeuvring speed and powering
ISO/TC 188/WG 27, Personal watercraft
ISO/TC 188/WG 3, Cockpits: deck fittings and rigging parts
ISO/TC 188/WG 30, Waste water retention and treatment
ISO/TC 188/WG 31, Fire protection
ISO/TC 188/WG 32, Lithium-Ion batteries
ISO/TC 188/WG 33, Liquefied petroleum gas systems
ISO/TC 188/WG 5, Engine and propulsive systems
ISO/TC 188/WG 7, Steering gear
ISO/TC 188/WG 9, Main dimensions of the craft and identification of the hull
CEN/TC 464, Small Craft
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Därför ska du delta

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Fritidsbåtar (47.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
08-55552065
anette.eriksson@sis.se

Christine Allansson
Projektassistent
08-55552143
christine.allansson@sis.se