Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12215-3:2018

Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 3: Material: Stål, aluminiumlegeringar, trä och andra material (ISO 12215-3:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12215-3:2018

Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 3: Material: Stål, aluminiumlegeringar, trä och andra material (ISO 12215-3:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 12215 specifies requirements for materials intended for use in the construction of the hull, superstructure and appendages, in particular:
— weldable normal and higher strength hot-rolled steel plates, wide flats, sections and bars;
— austenitic stainless steels, fabricated in the form of plates or profiles;
— wrought aluminium alloys fabricated as plates, sections and extruded profiles;
— wood in the form of solid timber, plywood or veneer;
— other suitable materials.
NOTE 1 Other materials may be used in the construction of small craft if adequate suitability and durability for the intended purpose can be demonstrated.
This part of ISO 12215 applies to small craft with a length hull (LH) according to ISO 8666 of up to 24 m.
NOTE 2 The underlying reason for preparing this part of ISO 12215 is that the choice of materials for the construction of a small craft has a significant influence on short-term and long-term durability under the expected loads and environmental conditions.

Ämnesområden

Fritidsbåtar (47.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12215-3:2018

Båtar - Skrovtillverkning och dimensionering - Del 3: Material: Stål, aluminiumlegeringar, trä och andra material (ISO 12215-3:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232

Internationell titel: Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials (ISO 12215-3:2002)

Artikelnummer: STD-80007034

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-10-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 12215-3