Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14509-1:2018

Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 1: Förbifartsmätningar (ISO 14509-1:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14509-1:2018

Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 1: Förbifartsmätningar (ISO 14509-1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14509 specifies the conditions for obtaining reproducible and comparable measurement results of the maximum sound pressure level of airborne sound generated during the passage of powered recreational craft of up to 24 m length of hull, including inboards, stern drives, personal watercraft (PWC) and
outboard motors. It also specifies standard craft based type tests for stern drives with integral exhaust systems and for outboard motors. It also specifies the procedure to be followed if, in addition to the maximum sound pressure level, the determination of the sound exposure level is desired.
NOTE For craft other than those specified above, ISO 2922 is applicable for sound emission measurements.
The accuracy grade of the acoustical test procedures specified in this part of ISO 14509 is engineering grade (grade 2).

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Fritidsbåtar (47.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14509-1:2018

Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 1: Förbifartsmätningar (ISO 14509-1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232

Internationell titel: Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by measurement procedures (ISO 14509-1:2008)

Artikelnummer: STD-80007166

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-10-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 14509-1:2008