Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14509-3:2018

Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 3: Uppskattning av ljudnivå genom beräkning och mätningar ombord (ISO 14509-3:2009)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14509-3:2018

Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 3: Uppskattning av ljudnivå genom beräkning och mätningar ombord (ISO 14509-3:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14509 specifies the procedures for assessing sound emission of powered monohull
recreational craft of length up to 24 m with a Froude number greater than 1,1. It is not applicable for personal
watercraft (PWC).
This part of ISO 14509 specifies the determination of the A-weighted sound pressure level by combining a
calculation method and a measurement method.

Ämnesområden

Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30) Fritidsbåtar (47.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14509-3:2018

Båtar - Luftburet ljud från motordrivna fritidsbåtar - Del 3: Uppskattning av ljudnivå genom beräkning och mätningar ombord (ISO 14509-3:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232

Internationell titel: Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures (ISO 14509-3:2009)

Artikelnummer: STD-80007037

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-10-02

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 14509-3:2009